Hlavní činností společnosti MeTeKa-CZ s.r.o. je provoz 

 

 Kalibrační Laboratoř č. 2387

 

je akreditovaná dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

 

Naše kalibrační laboratoř se specializuje  na 

 

kalibraci, měření a testování  TEPLOT,  TLAKŮ,  ČASU A  ČASOVOVÉHO INTERVALU.

 

Pro kalibraci používáme nejmodernější kalibrační přístroje a zařízení s vysokou přesností měření od společnosti FLUKE (Hart) a Beamex, kdy záznamy a analýzu provádíme automaticky, bez zásahu lidského faktoru, sofistikovaným softarem.

 

Hlavním cílem je spokojenost zákazníků, a proto provádíme 

 

poradenství o oboru, kdy na základě zjištěných výsledků jsme schopni navrhnout nápravná opatření vedoucí ke zlepšení stavu,

na přání zákazníka justování, 

naše služby s co největší možnou rychlostí,

kalibraci a měření na místě určeném zákazníkem,

ostatní obory kalibračních služeb zajišťujeme v koopereaci se smluvními kalibračními laboratořemi.