PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

 Součástí MeTeKa-CZ s.r.o. je kalibrační laboratoř se specializací na kalibraci, měření a testování teplot, tlaků, času a časového intervalu. Měření provádíme ve vlastní laboratoři, nebo v místě určené zákazníkem. Díky mnohaleté odborné praxi Vám nabízíme kvalitu, přesnost měření a odborné poradenství při řešení zjištěných nesrovnalostí.

Pro kalibraci používáme nejmodernějších kalibračních přístrojů a zařízení s vysokou přesností měření. Záznam a analýzu provádíme automaticky bez zásahu lidského faktoru sofistikovaným softwarem od společnosti Fluke. Dle zjištěných výsledků jsme schopni navrhnout nápravná opatření vedoucí ke zlepšení stavu.

Připravujeme pro Vás také rozšíření služeb o kalibraci vlhkostí a elektrických veličin.

Na přání zákazníka provádíme, justování. Ostatní obory kalibračních služeb zajišťujeme v koopereaci se smluvními kalibračními laboratořemi. Našim hlavním cílem je spokojený zákazník.

VÝHODY

-      Měřením práce nekončí. Navrhujeme opatření pro dosažení požadovaných výsledků,

-      kalibrační laboratoř č. 2387 je akreditovaná dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018,

-      zkušenosti v oboru měření více než 25 let,

-      odborně způsobilý personál,

-      kvalitní kalibrační přístroje od společností FLUKE (Hart) a Beamex, které jsou známkou kvality, zárukou maximální stability a přesnosti,

-      pravidelná kalibrace našich zařízení,

-      respektování schválených kalibračních předpisů,

-      dlouholeté zkušenosti s vývojem a výzkumem,

-      individuální přístup ke každému zákazníkovi.